Cursussen

Basiscursus opleiding tot IBR Expert

 
Basiscursus opleiding tot IBR Expert

DOEL:  Kennis opdoen over de IBR Methodiek, over de 5 x 5 Vergroen Methodiek, het verzamelen, het interpreteren van gegevens en het kunnen samenstellen tot een IBR Vergroen Plan

 

Locatie:

Inspyrium Ebben Boomkwekerij, Beerseweg 45, 5431 LB Cuijk 0485-312021  

Organisatie:

Stichting het Ruyteninstituut, Aan de Beek 2 6866 CV Heelsum

0317-318478/06-46444418  E: info@ruyteninstituut.nl W: www.ruyteninstituut.nl 

2 dagen: dinsdag en woensdag van 9.00 tot 17.00
Kosten:

1.500,- pp of  € 1.200,- voor de DGS partners. Bij inschrijving en betaling vóór 15 september  
2021 geldt een vroegboekkorting van
€ 300,- voor de niet-partners DGS. Aanmelden en
betaling t.n.v. Stichting het Ruyteninstituut
NL36 SNSB 0902 3896 37
Inschrijving én betaling op volgorde van binnenkomst. I.v.m. corona worden alle noodzakelijke
voorzorgsmaatregelen getroffen.

Aantal: minimaal 10 – maximaal 20 deelnemers per keer
Start: eerste cursus is geweest op 12 en 13 oktober 2021
Service: de lunch alsmede het lesmateriaal zijn in de kosten inbegrepen
Deelnemers: landschapsarchitecten, groenaannemers, boomkwekers, groendocenten, studenten,
groenbeheerders, bestuurders met belangstelling voor groen, stedenbouwkundigen,
inkopers, beleidsadviseurs, geïnteresseerden


Toelating:
1. Als Partner van de Groene Stad of Buitengewoon, Junior of Aspirant lid van de IBR Expertgroep
    geniet je bovengenoemde korting.

  1. Buitengewone leden (begunstigers, gepensioneerden, (beroeps)geïnteresseerden)
  2. Junior leden (bijvoorbeeld voor studenten of opleidingen), per opleiding wordt hier een tarief aan gehangen
  3. Primaire leden  (aspirant en definitief lid, waarbij de definitieve leden gecertificeerde IBR Experts in het IBR Experts persoonsregister van het Ruyteninstituut als medewerker werkzaam hebben) 

Het Ruyteninstituut biedt verder vervolgcursussen aan op verschillende aspecten die zich in de praktijk van de IBR Expert kunnen voordoen.

Voorbereiding op de cursus:
Je bent op de hoogte van het bestaan en de inhoud van de website van het Ruyteninstituut en de IBR Expertgroep:

- Proefschrift ‘De Integrale beplantingsmethode’ (website)
-
5 x 5 Vergroen Methodiek
- Rapport ’Op weg naar de groene verbinding’, evaluatierapport (website)
- het IBR-praktijkboek (in voorbereiding)   

Woensdag in 2022 (in voorbereiding)

De IBR Methodiek door Dr. Frits Ruyten, landschapsarchitect/directeur Ruyteninstituut en ir. Marwin Dekkers:  vanaf 8.30 binnenlopen,

start 9.00 – 17.00 uur

  • Basiskennis IBR Methodiek™ 
  • De 5 x 5 Vergroen Methodiek (klimaat, welzijn, economie, biodiversiteit en toekomstbestendigheid) 
  • 1ste Practicum: Toepassing aan de hand van 3 voorbeelden casus Nijmegen, Breda en Tilburg

PAUZE

  • IBR Beplantingsmethode met praktijkvoorbeelden
  • 2de Practicum: het maken van een groeicurve
  • 3de Practicum: het ontwerpen van een IBR beplanting

Donderdag in 2022 (in voorbereiding)

Kennismaking met de aspecten die voor het samenstelling van een IBR-Vergroen Plan aan de orde kunnen komen.

Vanaf 8.30 binnenkomst

9.00-9.45


Landschapsarchitectuur
, Maarten Grasveld, landschapsarchitect: o.a. het ontwerpen met IBR (architectuur), ervaring met IBR-projecten. 

9.45-10.30 Boomkweker, Thijs Dolders (Ebben): o.a. Hoe kweek je de IBR maatvoering van bomen en struiken? Over werkzaamheden voor, tijdens en na de aanplant, watergeven, controle op vitaliteit blad- en naaldmassa, actueel sortiment van bomen en struiken met goede toekomst verwachtingen.
10.30-11.15 Groenadviseur, Dirk Voets: o.a. het berekenen m3 blad-naaldmassa/kroon en struikvolume, m2 lagen onverhard (gras/moestuin/border/bloemenweide), m2 boomkronen (schaduw).
11.15-12.00 Bodem en beplanting monitoring, Willy Detiger: leert u de bodem beter begrijpen onder lokale omstandigheden, de potentie van de bodem en welke processen in de bodem afspelen, monitoring voor en na de aanplant, tijdig watergeven, bijhouden logboek.
12.00-12.30 Acquisitie, Ir. Marwin Dekkers, voormalig directeur in de boomkwekerij: o.a. Waar loop ik tegenaan? Strategie? Hoe breng ik de IBR over? Hoe houd ik een presentatie? Hoe evalueer ik een bespreking? Hoe organiseer ik een digitale ontmoeting? Informatie over de IBR Expertgroep.
12.30-13.30 PAUZE
13.30-15.30 Forumdiscussie met de inleiders
15.30-16.00 Evaluatie
16.00-17.00 Uitreiking certificaat en drankje ter afsluiting

Achternaam
Roepnaam/voornaam
Bedrijf/instantie werkzaam
Functie
Adres
Email
Telefoon
Ja, ik wil een kopie ontvangen van dit bericht.

Betaling

Na bevestiging van inschrijving door het Ruyteninstituut kunt u het inschrijfgeld voor de cursus overmaken op
rekeningnr. NL36 SNSB 0902 3896 37  t.n.v. Stichting het Ruyteninstituut Heelsum

Dank voor u inschrijving en wij wensen u een leerzame cursus toe!

Stel een vraag
Uw naam:
Uw email adres:
Uw vraag:

Website door LR Internet is Mobile