Doelstellingen

Doelstellingen

Doel
Haar doel is dat de IBR en de Integrale Beplantingsketen volledig geïntegreerd worden in het beroepsonderwijs, gemeentelijke organisaties en de beroepspraktijk. Daarin betrekt zij  de gebruiker die het groen beleeft en die er zich veilig en die er zich prettig bij moet voelen. De wetenschappelijke basis en de verbeterde groeiprognoses leggen de basis voor een beter begrip voor alle partijen in de keten.

Overtuiging
Het Ruyteninstituut is ervan overtuigd, dat meer bekendheid moet worden gegeven aan de IBR en dat het ontwerpen van beplantingen een belangrijkere schakel moet vormen in de huidige keten dan nu het geval is. Want wanneer deze schakel meer betekenis krijgt, dan leveren de positieve waarden die de Integrale Beplantingsketen opbrengen duidelijk voordelen op voor de samenleving zoals:
    •    direct belevingswaarde na aanplant;
    •    beplantingen van vrije uitgroei zonder zichtbaar menselijk ingrijpen;
    •    de veiligheid neemt toe voor de gebruikers;
    •    de milieuhygiëne en de biodiversiteit worden verhoogd en
    •    de totaalkosten van aanleg en onderhoud komen lager uit.

Over ons

Bij de realisatie van beplantingen met houtige gewassen lopen zaken soms niet goed. Dat is in belangrijke mate het gevolg van -in willekeurige volgorde- : opgelegde bezuinigingen door de overheid, miscommunicatie binnen organisaties tussen de afdelingen ontwerp, realisatie, uitvoering en beheer, het wegvloeien van vakkennis, de algemene toepassing van de ‘blijver’ en ‘wijker’ beplantingsmethode en het gevolg van de wijze waarop aanbestedingen plaatsvinden om de goedkoopste realisatie te vinden...

Lees verder

Missie en visie

Wat is de drijfveer achter het Ruyteninstituut? Bomen en struiken in het landschapsarchitectonisch ontwerp zijn veelal verbeeld als eindbeeld, een treffend voorbeeld zijn de artist impressions voor nieuwbouwprojecten. Echter er wordt bij de aanleg veelal jong plantmateriaal gebruikt dat tijd nodig heeft om tot dat eindbeeld uit te groeien...

Lees verder

De organisatie

Bestuur:

Van-de-Groes

Ir. Cas van de Groes
Voorzitter

Louwers

Drs. Janine Louwers
Secretaris

Miedema

Ing. Sybren Miedema
Penningmeester

Directeur:

Ruyten

Dr. ing. Frits Ruyten
Landachapsarchitect

Eindverantwoordelijk voor de uitvoering
van de taken/activiteien van het instituut

Adviesraad:

Habets

Jan Habets
Projectleider van
Entente Florale
Nederland

Van-Dijk

Roel van Dijk
Bestuurssecretaris van Entente Florale
Nederland

Van-Lammeren

Dr. ir. Ron van Lammeren
verbonden aan de Wageningen UR als universitair hoofddocent bij het laboratorium voor Geo-informatiekunde en Remote Sensing en nationaal register landschapsarchitect.

Mesken

Ir. Matthijs Mesken
Directeur Groenkeur

Deze organisatie is de autoriteit op het gebied
van certificeren en
accrediteren van personen
en bedrijven met een uitgebreid netwerk
in de
voorbereiding en uitvoering van werken voor
blauw, grijs en groen.

Ruijzenaars

Ing. Patrick Ruijzenaars MLA
Zelfstandig landschapsarchitect te Amersfoort en heeft zitting namens de NVTL (Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten) de belangenvereniging voor de tuin- en landschapsarchitectuur.

 

Website door LR Internet is Mobile