Cursussen

Cursus “Toekomstbestendig ontwerpen met beplantingen”

Cursus “Toekomstbestendig ontwerpen met beplantingen”

Het doel van de 6 daagse cursus, voor de 8ste keer georganiseerd door de NVTL en het Ruyteninstituut, is theorie en praktijk over het ontwerpen met houtige gewassen, vaste planten en inheemse kruiden aan de hand van concrete locaties in de gemeente Wageningen. De focus ligt op het verdiepen van de kennis van groei, bloei en verval van het plantmateriaal van border, heestervakken, straatbomen tot bosvak van visie, ontwerp, aanleg en beheer.

De cursus is gericht op integrale beplantingsmethoden (IBR), duurzame patronen, diverse omlooptijden, het combineren van planten en het leggen van een duurzame verbinding tussen visie, ontwerp, beheer en organisatie. Info en inschrijven vanaf 6 september 2023 bij de NVTL Nederland.

locatie Renkums Beekdal

Doelgroep zijn bij uitstek tuinontwerpers en landschapsarchitecten, die kennis willen delen over beplantingsmethoden in de loop der tijd. Ook stedenbouwkundigen nemen deel aan de cursus. Aan de orde komen: o.a. groeivoorspelling, sortimentskennis, klimaatbestendigheid, onderhoud, groeicurven, kosten, biodiversiteit, groenbeleving, het zelf ontwerpen onder deskundige leiding en de problematiek over de aansluiting tussen visie, planontwikkeling en organisatie. De beplantingsontwerpen worden beoordeeld en de cursus wordt afgesloten met een certificaat.

De cursus is zo opgezet dat al een beperkte plantenkennis voldoende is om de cursus te kunnen volgen en te begrijpen.

De 6-daagse cursus start bij voldoende deelname in het voorjaar van 2024 en wordt gehouden in het prachtige Belmonte Arboretum te Wageningen.  

De cursus voldoet - voor ingeschrevenen in het Architectenregister - aan de verplichting tot bij- en nascholing voor 2019. Meer informatie op de website.

Programma

“Toekomstbestendig ontwerpen met beplantingen”

Locatie: Belmonte Arboretum Wageningen, Generaal Foulkesweg 94-A, 6703 DS Wageningen

1 maart  2024  
1ste dag: s’ morgens:

Ontwikkelingen van een toekomstige visie voor het ontwerpen met beplantingen
(Dr.ir. Johan Meeus, onderzoek en ontwerp)

s' middags:

Toelichting programma en uitreiken opdrachten, bezoek ontwerplocaties  

15
maart 2024

2e dag:

s’ morgens:

Integrale Beplantingsmethode (IBR) als tool voor de toekomstbestendigheid
(Dr.Ing. Frits Ruyten, Ruyteninstituut)

Het beplantingssortiment van houtige gewassen
(Dr.Ir. Jelle Hiemstra, WUR)

s’ middags:

Practicum groeicurven maken

5
april 2024

3e dag: s' morgens:

Het beplantingssortiment van de kruidachtige gewassen
(Jeroen Hamers MLA, landschapsarchitectuur) 

s’ middags:

Eerste ontwerp: houtige gewassen met ontworpen kruidachtige gewassen stedelijke situatie
(Chuchillweg, Tathorst Wageningen)

19
april
2024

4e dag:

s' morgens:

De rol en betekenis van gezaaide inheemse inheemse kruiden in relatie tot bomen en struiken
(Jojanneke Bijkerk, bloemenweideadviseur Cruydt-Hoeck)

s' middags:

Tweede ontwerp: houtige gewassen met gezaaide kruidachtige gewassen landelijke situatie

17
mei
2024

 

 
5e dag:

De hele dag

Excursie: Bezoek Prins Bernhardbos Hoofddorp en Jac.P. Thijsse park Amstelveen
7
juni
2024

 

6e dag: 

s' morgens:

Hoe huidige data in te zetten voor de toekomstbestendigheid van beplantingen
(Dirk Voets BSc, senior adviseur COBRA)

Het berekenen ven ecosysteemdiensten in relatie tot het groene volume 
(Wil Jacobs, manager GAES, groen als een service)

s' middags:

Bespreking ingeleverde werkstukken + evaluatie + uitreiking certificaten
(met docenten)

Stel een vraag
Uw naam:
Uw email adres:
Uw vraag:

Website door LR Internet is Mobile