Ruyteninstituut

Aanleiding, missie, ambitie en doel

Over ons

De aanleiding: Bij de realisatie van beplantingen met houtige gewassen lopen zaken soms niet goed. Dat is in belangrijke mate het gevolg van -in willekeurige volgorde- : opgelegde bezuinigingen door de overheid, miscommunicatie binnen organisaties tussen de afdelingen ontwerp, realisatie, uitvoering en beheer, het wegvloeien van vakkennis, de algemene toepassing van de ‘blijver’ en ‘wijker’ beplantingsmethode en het gevolg van de wijze waarop aanbestedingen plaatsvinden om de goedkoopste realisatie te vinden.

Wat kun je van het instituut verwachten?: Het Ruyteninstituut wil bovengenoemde onvolkomenheden opheffen door vanuit een onafhankelijke en wetenschappelijke invalshoek een bijdrage te leveren aan het stroomlijnen en verduurzamen van de huidige keten van ontwerp, kweken, aanleg, beheer tot en met het gebruik. Dat betekent dat het Ruyteninstituut zich richt op de Integrale Beplantingspraktijk via de Integrale Beplantingsketen waarvan de Integrale Beplantingsmethode Ruyten (IBR), als voorbeeld, onderdeel  uitmaakt.

Voor wie is het instituut bedoeld?: Het Ruyteninstituut is er voor bestuurders, boomkwekers, ontwerpers en groenvoorzieners van de openbare ruimte en ontwerpers van beplantingen die werkzaam zijn bij gemeenten, ontwerpbureaus, aannemersbedrijven, waterschappen en Rijkswaterstaat en voor de toekomstige generatie die nu studeert in het beroepsonderwijs.

Wat wil het Ruyteninstituut gaan doen?:   
•   Analyse van de huidige en toekomstige waarden van beplantingen uit te voeren en te vergelijken met de mogelijkheden die de Integrale Beplantingsketen biedt;
•   De aangetoonde maatschappelijke en economische waarden uit de Integrale Beplantingspraktijk in allerlei situaties onder de       aandacht te brengen en toe te lichten;
•   De gerealiseerde projecten volgens de IBR te evalueren en meer bekendheid te geven; 
•   Het verzorgen van cursussen met als doel kennis te laten maken met de Integrale Beplantingsketen en de Integrale Beplantingspraktijk mede aan de hand van eigen meegebrachte casussen. Doelgroep: bestuurders, onderzoekers, bedrijfsleven.
•   Verder onderzoek naar het protocol voor de bepaling van de groeicurve en de groeiprognoses;
•   Verder evaluaties uit te voeren naar reeds uitgevoerde groeicurven bij aangelegde projecten en die te vergelijken met de realiseerde groei en met de methodiek bij groeiprognoses in de Bosbouw;
•   Beoordeling en certificering op te zetten voor de Integrale Beplantingspraktijk in samenwerking met Groenkeur om eenduidig de kwaliteiten vast te leggen en te beoordelen voor bedrijven en personen;  
•   In gesprek te gaan met docenten uit het onderwijs, beplantingsdeskundigen, bestuurders of vertegenwoordigers uit de beroepsgroep die in de keten voorkomen. Aan de hand daarvan de Integrale Beplantingsketen verder bijstellen en verfijnen;
•   Enthousiaste ambassadeurs voor het Ruyteninstituut uit te dagen om het Ruyteninstituut te ondersteunen en te promoten;
•   Het beschikbaar stellen en publiceren van artikelen en rapporten over onder andere onderzoeken, beleidsadviezen;
•   Activiteiten te ontplooien betreffende communicatie, opleiding, kennis delen, kennis opdoen en het opstellen van een jaarprogramma.

Missie en visie

Wat is de drijfveer achter het Ruyteninstituut? Bomen en struiken in het landschapsarchitectonisch ontwerp zijn veelal verbeeld als eindbeeld, een treffend voorbeeld zijn de artist impressions voor nieuwbouwprojecten. Echter er wordt bij de aanleg veelal jong plantmateriaal gebruikt dat tijd nodig heeft om tot dat eindbeeld uit te groeien...

Lees verder

Doelstellingen

Haar doel is dat de IBR en de Integrale Beplantingsketen volledig geïntegreerd worden in het beroepsonderwijs, gemeentelijke organisaties en de beroepspraktijk. Daarin betrekt zij de gebruiker die het groen beleeft en die er zich veilig en die er zich prettig bij moet voelen...

Lees verder

De organisatie:

Bestuur:

Oscar Helfferich

Ir. Oscar Helfferich

Bestuurslid 2022-

Henk Kramer

Ing. Henk Kramer

Bestuurslid 2022-

Mark van Buuren

Mark van Buuren MSc

Bestuurslid 2022-

Van-de-Groes

Ir. Cas van de Groes
Lid van Verdienste

Bestuurslid 2013-2022

Louwers

Drs. Janine Louwers
Lid van Verdienste

Bestuurslid 2013-2022

Miedema

Ing. Sybren Miedema
Lid van Verdienste

Bestuurslid 2013-2022

Directeur:

Ruyten

Dr.Ing. Frits Ruyten
Directeur/Landschapsarchitect

Eindverantwoordelijk voor de uitvoering
van de taken/activiteiten van het instituut

Adviesraad:

Van-Lammeren

Dr. ir. Ron van Lammeren
verbonden aan de Wageningen UR als universitair hoofddocent bij het laboratorium voor Geo-informatiekunde en Remote Sensing en nationaal register landschapsarchitect.

Ruijzenaars

Ing. Patrick Ruijzenaars MLA
Zelfstandig landschapsarchitect te Amersfoort en heeft zitting namens de NVTL (Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten) de belangenvereniging voor de tuin- en landschapsarchitectuur.

Dr. Willie van den Broek
Innovatie Manager AMS Institute, WUR Wageningen

Dirk Voets BSc
Senior adviseur specialist Remote Sensing COBRA (Groeninzicht)

Van-Dijk

René van de Velde PhD
Associate Professor Landscape Architecture & Urban Forestry at TU Delft

Van-Dijk

Roel van Dijk
Hoofdredacteur Vakblad
GROEN

-agendalid-

Tijs Dolders MSC
Aspirant lid

Landscape architect / owner at Track landscapes

Habets

Jan Habets
Lid van Verdienste

Mesken

Ir. Matthijs Mesken
Lid van Verdienste

Website door LR Internet is Mobile