Kennisplatform

Het bestuur, de directeur en de adviesraad van het Ruyteninstituut

Kennisniveau

Wat kan het Ruyteninstituut betekenen in kennisoverdracht, verspreiding van kennis, discussie, onderwijs, aansturing, onderzoek en begeleiding in de IBR-leer?

Kennisoverdracht:
•  Het verzorgen van cursussen met als doel kennis te laten maken met de Integrale Beplantingsketen en de Integrale Beplantingspraktijk mede aan de hand van eigen meegebrachte casussen. Doelgroep: bestuurders, onderzoekers, bedrijfsleven.  
•  Beoordeling en certificering op te zetten voor de Integrale Beplantingspraktijk in samenwerking met Groenkeur om eenduidig de kwaliteiten voor (praktijk-)examens vast te leggen en te beoordelen voor bedrijven en personen;  
•  Het beschikbaar stellen en publiceren van artikelen en rapporten over onder andere onderzoeken, beleidsadviezen;
•  Activiteiten te ontplooien betreffende communicatie, opleiding, kennis delen, kennis opdoen en het opstellen van een jaarprogramma.

Onderzoek
•  Analyse van de huidige en toekomstige waarden van beplantingen uit te voeren en te vergelijken met de mogelijkheden die de Integrale Beplantingsketen biedt;
•  Verder evaluaties uit te voeren naar reeds uitgevoerde groeicurven bij aangelegde projecten en die te vergelijken met de realiseerde groei en met de methodiek bij groeiprognoses in de Bosbouw;
•  Verder onderzoek naar het protocol voor de bepaling van de groeicurve en de groeiprognoses;


Communicatie, discussie
•  In gesprek te gaan met docenten uit het onderwijs, beplantingsdeskundigen, bestuurders of vertegenwoordigers uit de beroepsgroep die in de keten voorkomen. Aan de hand daarvan de Integrale Beplantingsketen verder bijstellen en verfijnen;
•  De aangetoonde maatschappelijke en economische waarden uit de Integrale Beplantingspraktijk in allerlei situaties onder de aandacht te brengen en toe te lichten;
•  De gerealiseerde projecten volgens de IBR te evalueren en meer bekendheid te geven;

PR
•  Enthousiaste ambassadeurs voor het Ruyteninstituut uit te dagen om het Ruyteninstituut te ondersteunen en te promoten;

Op elk kennisniveau en elke fase in de keten van ontwerp tot en met gebruik voor uw situatie biedt het Ruyteninstituut kennis aan over de IBR, de Integrale beplantingspraktijk en vergelijkt deze met de voor u gangbare beplantingsmethoden.

Actueel

Alle historische en actuele publicaties en onderzoeksresultaten zijn beschikbaar en op de website te volgen.

Dialoog

Het Ruyteninstituut gaat de dialoog aan met alle vertegenwoordigers uit de keten en met docenten op het gebied van ontwerp en beplanting. Het Ruyteninstituut zet cursussen op, maakt examens en helpt bij certificering voor personen en bedrijven.

Wetenschap

Een op wetenschap gefundeerde en praktisch uitvoerbare groeivoorspelling van de toegepaste planten, draagt bij tot een heldere en realistische voorstelling voor alle partijen in de keten. De wijze waarop moet worden samengewerkt is dan duidelijk en de stappen binnen de Integrale Beplantingsketen sluiten dan ook goed op elkaar aan.

Stel een vraag
Uw naam:
Uw email adres:
Uw vraag:

Website door LR Internet is Mobile