Integrale Beplantingsketen

Bestuurder, ontwerper, boomkweker, aannemer, beheerder en gebruiker

Als bestuurder

Als bestuurder biedt het Ruyteninstituut u kennis bij:
•    Het opstellen van nieuw beleid  om het groen toekomst-bestendig, economisch en duurzaam te maken;
•    Het nalopen hoe de keten van ontwerp tot en met het ontwerp verloopt en waar aanpassingen nuttig en nodig zijn;
•    Het zoeken naar groene projecten met als thema: groen, natuur, biodiversiteit, duurzaam, goedkoper, veiliger;
•    Het opstellen van een kostenvergelijking, die de financiële gevolgen inzichtelijk maken in vergelijking met de gebruikelijke methoden.  De beplantingsfilm biedt u de mogelijkheid te communiceren met de politiek, omwonenden en andere betrokkenen;
•    Het bepalen van uw positie in de Integrale Beplantingsketen

Als gebruiker

Als gebruiker biedt het Ruyteninstituut u kennis bij:
•    Het onderscheiden van de verschillende kwaliteiten van beplantingen;  
•    Het sortiment dat kan worden toegepast: de kenmerken, de groeisnelheid en de omvang die planten bij de aanleg en in volwassen leeftijd aannemen;
•    De wijze waarop de traditionele beplantingsmethoden en de IBR worden toegepast;
•    Het bepalen van uw positie in de Integrale Beplantingsketen;
•    Het monitoren van het gebruik van groenstructuren.

Als aannemer

Als aannemer biedt het Ruyteninstituut u kennis bij:
•    Het IBR-aanbesteden;
•    Het toelichten van een beplantingsfilm als beeldbestek;
•    Het maken van beplantingsfilms en groeicurven;
•    De koppeling tussen ontwerp, aanleg en beheer volgens de Integrale beplantingsketen;
•    Het inschatten van de risico’s bij garanties;
•    De praktijk van de jaarlijkse opleveringen;
•    De wijze waarop de IBR wordt toegepast;
•    Het bepalen van uw positie in de Integrale Beplantingsketen.

Als beheerder

Als beheerder biedt het Ruyteninstituut u kennis bij:
•    De praktijk van de jaarlijkse opleveringsmomenten;
•    De praktijk van het selectief maaien;
•    De wijze waarop de IBR wordt toegepast en het IBR aanbesteden;
•    Het bepalen van uw positie in de Integrale Beplantingsketen.

Als boomkweker

Als boomkweker biedt het Ruyteninstituut u kennis bij:
•    Het IBR-aanbesteden;
•    Het toelichten van de nieuwe bestelmaten;
•    Het maken van groeicurven;
•    De wijze waarop de IBR wordt toegepast;
•    Het bepalen van uw positie in de Integrale Beplantingsketen.

Als ontwerper

Als ontwerper biedt het Ruyteninstituut u kennis bij:
•    Het ontwerpen van beplantingen aan de hand van de beplantingsfilm. In die film kunt u met plantafstanden, groeisnelheden, aanvangs- en eindgrootten variëren van het toegepaste sortiment.
•    Het maken van groeicurven;
•    De onderbouwing van de groeicurve en de bijbehorende aanleg- en onderhoudskosten van het gewenste aanvangs- en eindbeeld;
•    De wijze waarop de IBR wordt toegepast en het IBR aanbesteden;
•    Het bepalen van uw positie in de Integrale Beplantingsketen;

Stel een vraag
Uw naam:
Uw email adres:
Uw vraag:

Website door LR Internet is Mobile