Cursussen

Cursus 'Meer natuur tegen lagere kosten'

Het Ruyteninstituut wil vanuit een onafhankelijke, wetenschappelijke en praktische invalshoek een bijdrage leveren aan het stroomlijnen en verduurzamen van de huidige keten van opdracht verlenen, ontwerpen, kweken, aanleggen, beheren tot en met gebruik en beleven van het groen, het integrale concept! Daarmee streeft de stichting naar een hogere kwaliteit en beleving van de beplanting tegen lagere kosten. Om die reden bieden wij u onze één- of meerdaagse cursus aan zodat u leert op welke wijze u bewust en kostenbewust hogere biodiversiteit en natuurbeleving kunt ontwikkelen in bestaande situaties en bij nieuwe plannen.

1ste dag:
Accent ligt op algemene informatie: geschiedenis, ervaring, voorbeelden, kosten, architectuur en beleving, natuur en dynamiek van beplanting, het kweken, de betekenis van de IBR-groeivoorspelling, achtergrond informatie integrale beplantingspraktijk, eigen ervaring met groen en met voorbeelden over aanleg en omvorming.
DOELGROEP zijn mensen, die vanuit brede oriëntatie en interesse betrokken zijn zoals burgers, bestuurders en politici. Verder ambtenaren, (groen) docenten, stedenbouwkundige, (tuin- en landschaps)architecten, vormgevers, aannemers, hoveniers, boomkwekers en beheerders in de buitenruimte voor stedelijke en landschappelijke beplantingen. Deelname onbeperkt.

2de dag:
Accent ligt op beleving en vertaling naar plannen: Excursie naar IBR aangelegde beplantingsproef voorjaar 1999 in het Prins Bernhardbos, Hoofddorp (rondleiding). Hoe maak je een IBR-groeicurve? Hoe zien IBR-gekweekte planten eruit?, Hoe maak je een IBR-beplantingsplan? Bespreking concrete situaties: bestaande situaties of nieuwe plannen (zo mogelijk ten behoeve voor het verkrijgen van een certificaat).
DOELGROEP zijn dezelfde mensen als uit groep 1, maar nu voor mensen die ook de IBR willen vertalen naar plannen. Deelname maximum van 12 personen.

3e dag:
Accent ligt op de bespreking van de uitgewerkte plannen eigen casuïstiek van de deelnemers die uit de 2e lesdag zijn besproken. Verder over kostenbegroting, aanbesteden en over de gemaakte groeicurven. Tussen les 2 en 3 liggen minimaal 14 dagen. De correcties worden daarna thuis of op kantoor uitgewerkt en opgestuurd naar het Ruyteninstituut. Na positieve beoordeling door het Ruyteninstituut worden de plannen teruggestuurd naar de cursisten met het bijbehorend certificaat.
DOELGROEP zijn de mensen die ook de 2e dag meegedaan hebben.

Uw docent is Dr. ing. Frits Ruyten, opgeleid van Middelbare Tuinbouwschool, HBO tot en met promotie over de Integrale Beplantingsmethode aan de Wageningen UR. Verder is hij tuin- en landschapsarchitect BNT, heeft ruim 35 jaar praktijkervaring en is directeur van Ruyteninstituut.

1e dag:  
Bij 1 t/m 4 personen…………………………………………… €  450,00 ex BTW p.p.
Bij 5 of meer personen uit één organisatie…………………… € 375,00 ex BTW p.p

2e dag:
Bij 1 t/m 4 personen (max 12 personen)……………………… €   350,00 ex BTW p.p.
Bij 5 of meer personen uit één organisatie…………………… € 300,00 ex BTW p.p.

3e  dag:
Bij 1 t/m 4 personen (max 12 personen)……………………… €   450,00 ex BTW p.p.
Bij 5 of meer personen uit één organisatie…………………… € 375,00 ex BTW p.p.

Combinatiemogelijkheden:
1,
1+2,
2+3 (inclusief beoordeling en certificaat),
1+2+3 (inclusief beoordeling en certificaat).


Reacties van cursisten:

"De IBR cursus heeft mij verrast door via een andere invalshoek een beplantingsplan op te stellen.
Frits is zeer enthousiast en gedreven om je wegwijs te maken in de integrale beplantingsmethode methode.
Een bezoek aan het Prins Bernardbos is een must en ontkracht eventuele vooroordelen.
Door een daadwerkelijke beplantingsopgave binnen de cursus uit te werken, kun je direct je meerwaarde tonen in een project."

Freek Derks, Technisch Adviseur BTL Advies B.V. | Vestiging Oisterwijk
(3 daagse cursus 'Meer natuur tegen lagere kosten')


Werkwijze 

Wanneer u uw keuze heeft gemaakt, neemt u dan per mail of telefonisch contact op met het Ruyteninstituut om vervolgens afspraken te maken over waar en wanneer de cursus zal plaatsvinden of om nog een toelichting op de cursus te krijgen. Locatie van de cursus kan in Heelsum zijn of zo mogelijk bij u op kantoor. Na de gemaakte afspraken vult u het onderstaande inschrijfformulier in en stuurt u of mailt u dat ons ondertekend op. U ontvangt een bevestiging van de betaling en van de gemaakte afspraken. 

Achternaam
Roepnaam/voornaam
Bedrijf/instantie werkzaam
Functie
Adres
Email
Telefoon
Ik wil me inschrijven voor de

Keuzemogelijkheden: 1; 1+2, 2+3, 1+2+3

Ja, ik wil een kopie ontvangen van dit bericht.

Betaling

Het totale bedrag dient vóór aanvang van de cursus over gemaakt te worden op
rekeningnr. NL36 SNSB 0902 3896 37  t.n.v. Ruyteninstituut Heelsum

Stel een vraag
Uw naam:
Uw email adres:
Uw vraag:

Website door LR Internet is Mobile