Het Ruyteninstituut

Voor meer informatie zie het programma het congres ‘De Groene Verbinding’ op 7 juni 2017 in Baarn

Voor het bestellen van het Evaluatierapport "Op Weg naar de Groene Verbinding" (84 pagina's) klikt u naar "contact". Onder "Stel hier uw vraag" geeft u uw adres en bestelling door en klikt u op "verzenden"Aanschaf inclusief verzendkosten 15 EURO per rapport incl. BTW. Voor grotere aantallen rapporten wordt een gereduceerd tarief gerekend.

De Integrale Beplantingsmethode Ruyten (IBR) is een duurzame manier van planten van bomen en struiken op basis van een lokaal gemeten groeivoorspelling, waarmee elke plant de gehele levenscyclus kan aflopen. Op basis van deze visie zijn bij de aanleg allerlei varianten mogelijk: o.a. het planten in grotere maten verder uit elkaar of het planten in kleinere maten dichter bij elkaar, afhankelijk van de situatie en van de gewenste architectuur. Het Ruyteninstituut streeft ernaar dat de praktijk en het onderwijs meer van de voordelen zouden moeten kunnen profiteren: direct na aanleg bruikbaar groen, minder onderhoud, geen dunningen, meer biodiversiteit, veiliger, fraaier beeld, hogere groenbelevingswaarde en uiteindelijk goedkoper. Lees verder

Daarmee streeft de stichting naar een hogere kwaliteit beplanting tegen lagere kosten. Voor een eerste kennismaking met de IBR (Integrale Beplantingsmethode Ruyten) is het interessant eens de beplantingsfilms en de gerealiseerde projecten waaronder het Prins Bernhardbos in Hoofddorp te bekijken die volgens de IBR zijn aangelegd. Zojuist is het  biodiversiteitsonderzoek van Ecologica over   Prins Bernhardbos uitgekomen. Nieuw is het IBR-aanbesteden (derde versie). Leest u vooral het nieuwe artikel in Stedelijk Interieur over IBR no 2 uit 2016. Over de vernieuwde NVTL-cursus treft u aan onder rubriek 'Kennis' en 'Cursussen'. Reacties van cursisten op de eerste NVTL-cursus.

 

Sponsoren van het biodiversiteitsonderzoek in het Prins Bernhardbos

1. Gemeente Haarlemmermeer: www.haarlemmermeer.nl


2. Recreatie Noord-Holland NV: www.recreatienoordholland.nl


3. SmitsRinsma Adviseurs groenvoorziening en terreininrichting: www.smitsrinsma.nl


4. innoVIRENS Levensloop concept groen: www.innovirens.nl

Bezoeker Prins Bernhardbos

“Ik waan mij soms in Drenthe, zo rustig, en dat midden in de Randstad”

Maarten Grasveld van Innovirens, tuin- en landschapsarchitect uit Culemborg

"De verschraling van het openbare groen moet worden tegengegaan. Met de Integrale Beplantingsmethode Ruyten kies je voor een hoge kwaliteit én lagere kosten"

Plantaz, Chis van Dijk

De Integrale  beplantingsmethode vraagt een belangrijke bijdrage van de boomkwekers om een verder doorgekweekt product in de markt te zetten zowel in kwaliteit alsook in de maatvoering.In deze methode maakt de boomkweker dan ook een wezenlijk onderdeel uit van de keten, bestaande uit boomkweker, groenvoorziener en landschapsarchitect, met als doel een kwalitatief hoogwaardig groenproject te realiseren.

Rob Franken, Algemeen Directeur Van der Tol Hoveniers & terreininrichters bv

Wetenschappelijk, maar ook in de praktijk is inmiddels aangetoond dat je met deze methode een hogere kwaliteit groen levert tegen veel lagere levensduurkosten. De IBR is daarmee een ‘offer you can’t refuse’ wat mij betreft en dat vertel ik graag aan mijn opdrachtgevers vergezeld van een niet-goed-geld-terug-garantie.

Marco Riesener, beheerder van het Prins Berhardbos

Kiezen voor de integrale beplantingsmethode biedt  garanties voor een evenwichtige lange termijn beheer van het openbaar groen zonder financiële risico's.

Sybren Miedema, bestuurslid van het Ruyteninstituut

“De IBR staat voor de harmonieuze ontwikkeling in plaats van geforceerde oplossingen.”

Janine Louwers, bestuurder Ruyteninstituut

Het grootste deel van onze groene omgeving wordt momenteel gekenmerkt door eentonigheid en onopvallendheid. De IBR brengt echter vanaf het moment van aanleg variatie en trekt de aandacht. De natuur wordt als vanzelfsprekend van meet af aan goed ingeplant zodat er een boeiend zicht ontstaat met natuurlijke ruimte voor plant, mens en dier. Met openheid en mooie oudere struiken en bomen. Werkelijk een verademing…

Website door LR Internet is Mobile