Beplantingsfilms

Kleinschalig groen

Kleinschalig Groen t.b.v. onderwijs

In samenwerking met het Wellantcollege in Houten is deze beplantingsfilm gemaakt ten behoeve van het onderwijs waarbij nu het accent op de tuininrichting is gelegd. De groeicurven zijn ontleend aan het boek ‘Beplantingsleer’ (Ruyten, 2002) van de Leidse Onderwijsinstellingen. Tijdens de film wordt duidelijk dat wanneer de vrijstandsvorm verandert in de concurrentievorm de planten op rood springen. Er dient naar een andere plant dan wel naar een grotere plantafstand te worden omgezien. Zoals zichtbaar is kunnen deze mogelijkheden interactief worden gerealiseerd.

Stel een vraag
Uw naam:
Uw email adres:
Uw vraag:

Website door LR Internet is Mobile