Beplantingsfilms

Het idee

Het idee

De eerste beplantingsfilm is een demonstratiefilm die laat zien welke mogelijkheden de beplantingsfilm biedt. De film is gemaakt voor de EINSTEIN Rijkswaterstaat Ideeën dag op 4 november 2006. De IBR was genomineerd om op die dag gepresenteerd te worden. Er zijn bij de presentatie deskundigen aanwezig geweest voor dit betreffende onderwerp. Er is toen besloten enkele pilots te gaan uitvoeren.

Hoe komen beplantingsfilm tot stand?
De beplantingsfilms zijn tot stand gekomen in samenwerking met Alterra, een onderzoeksinstituut, dat onder onderdeel uitmaakt van Wageningen UR. De groei van de toegepaste en in het plan voorkomende plantensoorten worden gemeten en onderzocht aan de hand van dezelfde plantensoorten, die onder vergelijkbare groeiomstandigheden in de directe omgeving van het plangebied al gegroeid zijn. Om steeds plaats gerichte groeidata te hebben dient dit onderzoek dus voor elke casus afzonderlijk weer opnieuw uitgevoerd te worden.  De periode dat in de toekomst gekeken dient te worden, bepaalt de leeftijd van de te onderzoeken bomen en struiken. Hoe lang die periode is hangt af van de mate van duurzaamheid die gewenst is en die is weer afhankelijk van de snelheid waarmee de omgeving verandert.
In de beplantingsfilm kunnen tot nu toe  tijdens één film 5 verschillende groeisnelheden verwerken. Het unieke van de beplantingsfilm is dat zij de groeidynamiek inzichtelijk maakt van de toename van de omvang van een bepaalde plantensoort gedurende een bepaalde periode onder die specifiek omstandigheden in het ontwerp. Met de simulatie van de gemiddelde toename van de omvang van de plant zijn alle variabelen die de groei ter plaatse kunnen beïnvloeden meegenomen. Elke omgeving is vervolgens zonder problemen als achtergrond in de beplantingsfilm op te nemen.
De wijze waarop door het plangebied wordt gegaan wordt mede bepaald door de opdrachtgever: in vogelvlucht of op ooghoogte evenals de kwaliteit van de film en de bijbehorende gesproken tekst.


Wat zijn de mogelijkheden van beplantingsfilms?
Met een beplantingsfilm maken we vooral voor bestuurders, bewoners kortom voor leken op betrouwbare wijze inzichtelijk hoe de omvang van de planten op lokaal niveau gaat toenemen. Het blijkt een goed communicatiemiddel te zijn. Zo geeft de film aan wat het betekent om direct na de aanleg kwalitatief hoogwaardige beplanting te hebben en die ook goed bruikbaar is, zoals bijvoorbeeld bij projectontwikkeling, recreatieobjecten, golfbanen of in stedelijke gebieden bij nieuwe woongebieden, bij een herplant na een kaalslag of bij renovatie of nieuw aan te leggen parken.

Stel een vraag
Uw naam:
Uw email adres:
Uw vraag:

Website door LR Internet is Mobile