Beplantingsfilms

IJssellaan

IJssellaan Presikhaaf, Arnhem

Een project begin 2009. Platanen in dezelfde grootte geplant in 1960 groeide in verschillende grootten uit als gevolg van verschillende wegbermen waarin ze groeiden en nog groeien. In opdracht van de gemeente Arnhem is inzichtelijk gemaakt hoe bij een herinrichting van de weg de bestaande als de nieuw ingeplante bomen zich in de komende 100 jaar gaan ontwikkelen. De film heeft gediend tijdens de discussie in de Welstandscommissie.

Stel een vraag
Uw naam:
Uw email adres:
Uw vraag:

Website door LR Internet is Mobile