Cursussen

Ervaringen cursisten

Evaluatie NVTL-cursus 2016 door het Ruyteninstituut

 1. Koen Bos
  3 hele zinvolle dagen waarin ik nieuwe inzichten heb opgedaan. Vakinhoudelijk vanuit eindbeeld naar een maatvoering denken, het deduceren was vanuit deze systematiek beredeneerd een eye opener. De ‘oude’-nieuwe rol van een consortium van Landschapsarchitect, Boomkweker, Aannemer is de moeite waard verder uitgewerkt te worden op juridische implicaties. Maar ook de vernieuwende rol van de Landschapsarchitect in combinatie met wetenschappelijke onderbouwing. Top dus! Tip: workshopachtige delen in het programma inbouwen, deelnemers: aan de cursus verschillende vakdiciplines toevoegen. Bedankt Frits!

 

 1. Alexander Bijl
  Boeiend en prettig dat je beslissingen op wetenschappelijke basis kan onderbouwen. Volgende keer graag vooraf aangeven dat een huiswerkopdrachtopdracht onderdeel vormt van de cursus en hoeveel tijd ongeveer in beslag neemt. Tijd tussen 2e en 3e dag graag 1 week meer uit elkaar. Totaal cursus maakt je bewust van het componeren met beplanting op eindbeeldniveau. De software en groeicurves kunnen fraai de tussen liggende tijd inzichtelijk maken. De ketenverantwoordelijkheid is in mijn optiek een zeer waardevol instrument om ieders expertise en verantwoordelijkheid maximaal in te zetten.

 

 1. Tesse Bijlsma
  Introductie is plezierig en fijn verbeeld middels de metafoor van muziek. Veel praktische informatie (Hoe doe je de meting, hoe maak je een groeicurve) is eccentieel om de waarde van de methode in te zien. Misschien de cursus naar 4 dagen opschroeven om een casus (in groepwerk) te kunnen behandelen (locatiebezoek, ontwerp op basis van groeicurven en 3D studie). Dan is het totaalplaatje compleet. Voorbeelden van het Prins Bernhardbos was heel waardevol om de verschillen te zien tussen traditioneel Bosplantsoen en IBR.

 

 1. Willemien de Groot
  Aandachtspunt: tijd tussen cursusdagen en opgave 2 tot 3 weken; Maken van groeicurve in de praktijk.
  Goed: Theorie/presentatie over methode goed uitgelegd en onderbouwd. Combinatie met automatisering handig. Uitwisseling en discusiie van mensen met verschillende achtergrond + verschillend invalshoeken waarmee opdrachten zijn uitgevoerd meerwaarde + leerzaam.

 

 1. Sytske van der Kooi
  Bedankt voor de inspirerende dagen. De indeling van de cursus in 3 dagen heb ik ervaren als heel prettig en behapbaar. Met veel enthousiasme kwam ik thuis. Ik was op zoek naar de vertaling en het toepassen ven beplanting in het ontwerp. Maken van composities, afstanden, variaties e.d.. Je hebt ons een duidelijke systhematiek/handleiding en methode gegeven om een toekomstgericht en duurzame beplanting te ontwerpen. Voor iemand als ik, die net komt kijken en zeker binnen een ingewikkelde organisatie als (..de gemeente…) Amsterdam, is het een grote houveelheid informatie om te verwerken en een weg te vinden om ruimte te krijgen voor deze methode. Ik denk dat ik nu alle ingrediënten heb om hiermee aan de slag te gaan. Qua opzet van de cursus zou ik, zoals al eerder aangegeven in de groep,  meer ruimte tussen de 2e en 3e dag laten om tot een goede uitwerking van de case te komen. Ik heb de cursus als zeer waardevol ervaren. Bedankt.
 1. Rebecca Planteijdt
  Dank je wel Frits, deze cursus toekomstgericht ontwerpen was een echte eyeopener. Ik heb geleerd te kijken naar bomen in vrijstand of concurrentie, en kijk nu met andere ogen naar bos, plantsoen en - vooral- het eeuwige bosplantsoen. Nuttige elementen in de cursus waren niet alleen de verhelderende lezingen, maar ook de vele gesprekken en onderlinge discussies, waardoor veel dilemma’s uit de praktijk aan de orde komen/kwamen. Het 3D tuindesign verhaal is nuttig. Een heel bijzondere cursus, die je helpt om beplantingsplannen mede te funderen op een wetenschappelijk onderbouwd beeld van de groei van bomen en struiken. Ik weet zeker dat ik hierdoor mijn creativiteit beter kan gebruiken voor (nog) betere plannen. En ook een handvat heb om dit samen met groenaannemers en boomkwekers ook fraai te realiseren. Tips: de vervolgcursus- samenhang in het aanbestedingsproces met anderen. Ik ga dit wèl nu proberen- om daar meteen iets mee te doen. Cijfer: 10

  

 1. Henk Schuitemaker
  De cursus heeft me allereerst van een aantal dingen bewust gemaakt: bij plannen uitgaan van groei(curve) van beplanting, noodzaak van koppelen van aanleg en beheer met kweker/hovenier als spil, belang van goed aanbesteden. De cursus was inhoudelijk interessant. Ook veel geleerd door onderling te discussiëren: goed dat daar ruimte voor is. Wat meer ‘schoolse’ oefening is ook aan te bevelen. Wat meer tijd en wat meer ‘afbakening’van het huiswerk. Moet nog goed nadenken over de toepassing van groeicurven in het plan- en aanbestedingsproces. Superfijne sfeer en prima ontvangst in inspirerende omgeving.

 

 1. Menno Vergunst
  Zeer inspirerende cursus. Mooie inhoud qua principes IBR. Goede aanvulling van theorie met TSD it solutions. Zeer leuk om verschillende parken en voorbeelden te zien van jonge tot oude oude parken. Hier komen de principes van wetenschap en theorie mooi naar voren in de praktijk. Vooral Bernhard Bos erg mooi om het verschil te zien (Hoe het ‘moet’ ’hoort’). Oude parken zijn onze glorende horizon. Leuk om te discussiëren en ideeën uit te wisselen met jouw en andere collega’s. Wetenschappelijke basis super, maar had dit graag meer in de cursus behandeld en/of doorgewerkt. Had graag nu al de PG’s gemaakt en volgens mij moet dat ook kunnen. Gewoon een paar uur oefenen aan bomen opmeten en PG’s maken. We hebben misschien iets te veel ervaringen uitgewisseld. Mooie excursielocaties, echt leuk!!! Ik kijk uit naar het congres met veel verschillende partijen.

Stel een vraag
Uw naam:
Uw email adres:
Uw vraag:

Website door LR Internet is Mobile