Publicaties

Rapporten

Publicatie is te bestellen via info@ruyteninstituut.nl (De papieren versie, of de download)

Ruyten, L.G.A.(2013)/Maatwerk met Groen, Hoe kan de Integrale Beplantingsmethode Ruyten binnen de RWS worden ingepast?/Integralis PP, Heelsum

Grasveld, M et al. (2012)/Gemeentewerf Nijkerk, vergelijking beplantingsmethodes/ innoVirens, beheersing van de groen keten te Culemborg

Dijk, M. van (2012)/De Integrale Beplantingsmethode, investeren in de toekomst/ Scriptie Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp

Snippen, S.I. (2011)/Hoe groen is Rijkswaterstaat?, onderzoek naar de implementatie van Life Cycle Management binnen het netwerk van Rijkswaterstaat Dienst Noord Brabant/ Radboud Universiteit Nijmegen

Ruyten, L.G.A. (2011)/Greensward, Kostenvergelijking tussen de traditionele en de integrale beplantingsmethode Ruyten in het Prins Bernhardbos te Hoofddorp/ PPH, Boskoop

Gonzalez de Tanago Menaca, J. et al. (2011)/Salix, truth or dare/Wageningen UR, Wageningen

Vermeire, R. (2010)/Evaluatie proefproject Prins Bernhard Bos/ Productschap Tuinbouw, Zoetermeer

Erbrink, H. et al (2009)/Flora-Vegetatie voor een betere luchtkwaliteit, meetproef beplanting en luchtkwaliteit A50/ Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL), Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaa, Delft

Lammeren, R. van et al. (2003)/Salix-2, Simulatie Agenten voor Landschapsarchitectonisch Design in Virtual reality (X)/Alterra, Wageningen

Berg, van den et al.(2002)/ De maatschappelijke en economische waardering van beplantingsmethoden in stedelijk groen, de integrale beplantingsmethode vergeleken met de traditionele blijvers-wijkers methode/ Alterra-Productschap Tuinbouw Wageningen-Zoetermeer, Alterra-Rapport 598

Ruyten, L.G.A. (1994, 2002)/Beplantingsleer/ Leidse Onderwijsinstellingen, Leiderdorp

Lammeren, R van et al. (2001)/SALIX, Simulatie Agenten voor Landschapsarchitectonisch en Virtueel Groenbeheer (X)/Wageningen UR

Annevelink, E. et al.(2000)/Kostenvergelijking Prins Bernhardbos, Een vergelijking van de integrale beplantingsmethode met de blijvers-wijkersmethode/ Wageningen UR-Imag, nota V2000-18

PPH (2000)/Prins Bernhardbos, proefproject voor beplanting met economische meerwaarde/ folder, Boskoop

Centen, J.H.W.M. (1998)/Computerondersteunende kostenberekening van beplantingsplannen/Afstudeerscriptie, IMAG-DLO, Wageningen

 

Stel een vraag
Uw naam:
Uw email adres:
Uw vraag:

Website door LR Internet is Mobile