Veelgestelde vragen

Wanneer de planten niet groeien volgens de groeicurve hoe werkt dan de garantie?

In de overeenkomst tussen de opdrachtgever en consortium (ontwerper/aannemer/boomkweker) is opgenomen dat in geval van overmacht of wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen, die van dien aard zijn dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet verwacht hoeven te worden dan de rechten en plichten worden gewijzigd. Wanneer na redelijk overleg geen oplossing wordt gevonden kan een mediator en/of tenslotte een arbitrage oplossing brengen.

Stel een vraag
Uw naam:
Uw email adres:
Uw vraag:

Website door LR Internet is Mobile