Veelgestelde vragen

Zijn er rondleidingen in het Prins Bernhardbos?

Ja die zijn af te spreken met het Ruyteninstituut. Locatie: het Pannenkoeken Paviljoen, Kruisweg 1625 2142 LC Cruquius (Hoofddorp) tel: 023-5477123.

Wanneer wordt de IBR gecertificeerd?

Het Ruyteninstituut streeft erna om in september in samenwerking met Groenkeur te beginnen met de persoonsgerichte opleiding voor IBR-beoordelingsdeskundige Groen, IBR- Groenontwerper en voor IBR-Groenaannemer. Plaats en tijd zijn in voorbereiding en in overleg af te spreken. Voor meer informatie en voor de aanmelding kunt U zich wenden tot bij het Ruyteninstituut.

Wie is penvoerder richting opdrachtgever?

Elke partij binnen het consortium draagt haar eigen verantwoordelijkheid over het werk, hetgeen is vastgelegd in het Draaiboek, onderdeel van de overeenkomst. Wie de penvoeder gaat worden richting opdrachtgever maakt het consortium onderling uit.

Wanneer de planten niet groeien volgens de groeicurve hoe werkt dan de garantie?

In de overeenkomst tussen de opdrachtgever en consortium (ontwerper/aannemer/boomkweker) is opgenomen dat in geval van overmacht of wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen, die van dien aard zijn dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet verwacht hoeven te worden dan de rechten en plichten worden gewijzigd. Wanneer na redelijk overleg geen oplossing wordt gevonden kan een mediator en/of tenslotte een arbitrage oplossing brengen.

Stel een vraag
Uw naam:
Uw email adres:
Uw vraag:

Website door LR Internet is Mobile