Missie en visie

Missie en visie

Wat is de drijfveer achter het Ruyteninstituut?:

    •    Bomen en struiken in het landschapsarchitectonisch ontwerp zijn veelal verbeeld als eindbeeld, een treffend voorbeeld zijn de artist impressions voor nieuwbouwprojecten. Echter er wordt bij de aanleg veelal jong plantmateriaal gebruikt dat tijd nodig heeft om tot dat eindbeeld uit te groeien. Dat betekent dat er in de jaren daarna relatief veel en duur onderhoud nodig is om de planten de ruimte te geven.  

    •    Door deze menselijke ingrepen wordt de natuur verstoord: planten gaan uithangen, machines zorgen voor lawaai, plantmateriaal wordt onttrokken uit de kringloop, de kruidenlaag wordt ernstig beschadigd door rijsporen en er ontwikkelt een uniforme opslag van brandnetels wanneer de houtsnippers blijven liggen. De herstelgroei van de afgezaagde bomen en struiken bestaan uit groeischeuten zonder bloem- en vruchtontwikkeling. Tenslotte stuiten deze ingrepen op weerstand van omwonenden met de vraag: ‘Waarom is dit nodig?’  

    •    In de keten van het besluit tot aanleg tot en met het gebruik van het groen zijn verschillende spelers actief, zoals overheden, advies- en landschapsarchitectenbureaus, boomkwekers, aannemers en gebruikers. Wanneer zaken niet goed op elkaar zijn afgestemd lopen de kosten al snel op, gaat het proces langer duren, wordt de kwaliteit van de beplanting lager en de teleurstellingen worden groter zoals door tegenvallende aanleg van te klein plantmateriaal, hoge inboet en later zelfs kaalslag. De bezuinigingen enerzijds en de toenemende vraag naar hogere kwaliteit beplantingen anderzijds zetten de huidige keten echter onder druk om toch goed te presteren.

Over ons

Bij de realisatie van beplantingen met houtige gewassen lopen zaken soms niet goed. Dat is in belangrijke mate het gevolg van -in willekeurige volgorde- : opgelegde bezuinigingen door de overheid, miscommunicatie binnen organisaties tussen de afdelingen ontwerp, realisatie, uitvoering en beheer, het wegvloeien van vakkennis, de algemene toepassing van de ‘blijver’ en ‘wijker’ beplantingsmethode en het gevolg van de wijze waarop aanbestedingen plaatsvinden om de goedkoopste realisatie te vinden...

Lees verder

Doelstellingen

Haar doel is dat de IBR en de Integrale Beplantingsketen volledig geïntegreerd worden in het beroepsonderwijs, gemeentelijke organisaties en de beroepspraktijk. Daarin betrekt zij de gebruiker die het groen beleeft en die er zich veilig en die er zich prettig bij moet voelen...

Lees verder

De organisatie

Bestuur:

Oscar Helfferich

Ir. Oscar Helfferich

Bestuurslid 2022-

Henk Kramer

Ing. Henk Kramer

Bestuurslid 2022-

Mark van Buuren

Mark van Buuren MSc

Bestuurslid 2022-

Van-de-Groes

Ir. Cas van de Groes
Lid van Verdienste

Bestuurslid 2013-2022

Louwers

Drs. Janine Louwers
Lid van Verdienste

Bestuurslid 2013-2022

Miedema

Ing. Sybren Miedema
Lid van Verdienste

Bestuurslid 2013-2022

Directeur:

Ruyten

Dr.Ing. Frits Ruyten
Directeur/Landschapsarchitect

Eindverantwoordelijk voor de uitvoering
van de taken/activiteiten van het instituut

Adviesraad:

Habets

Jan Habets
Lid van Verdienste

Van-Dijk

Roel van Dijk
Bestuurssecretaris van Entente Florale
Nederland
-agendalid-

Van-Lammeren

Dr. ir. Ron van Lammeren
verbonden aan de Wageningen UR als universitair hoofddocent bij het laboratorium voor Geo-informatiekunde en Remote Sensing en nationaal register landschapsarchitect.

Mesken

Ir. Matthijs Mesken
Lid van Verdienste

Ruijzenaars

Ing. Patrick Ruijzenaars MLA
Zelfstandig landschapsarchitect te Amersfoort en heeft zitting namens de NVTL (Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten) de belangenvereniging voor de tuin- en landschapsarchitectuur.

Ruijzenaars Henk Mirck
Voorzitter Gemeenten Voor Duurzame Ontwikkelingen
Oud-wethouder

 

Website door LR Internet is Mobile