Cursussen

Cursus “Toekomstbestendig ontwerpen met beplantingen”

Cursus “Toekomstbestendig ontwerpen met beplantingen”

Het doel van de 6 daagse cursus, voor de 5e keer georganiseerd door de NVTL en het Ruyteninstituut, is theorie en praktijk over het ontwerpen met houtige gewassen, vaste planten en inheemse kruiden aan de hand van concrete locaties in de gemeente Wageningen. De focus ligt op het verdiepen van de kennis van groei, bloei en verval van het plantmateriaal van border, heestervakken, straatbomen tot bosvak van ontwerp, aanleg en beheer.

De cursus is gericht op integrale methoden, duurzame patronen, diverse omlooptijden, het combineren van planten en het leggen van een duurzame verbinding tussen ontwerp en het beheer.

locatie Renkums Beekdal

Doelgroep zijn bij uitstek tuinontwerpers en landschapsarchitecten, die kennis willen delen over beplantingsmethoden in de loop der tijd. ook stedenbouwkundigen nemen deel aan de cursus. Aan de orde komen: o.a. groeivoorspelling, onderhoud, groeicurven, kosten, biodiversiteit, groenbeleving, het zelf ontwerpen onder deskundige leiding en de problematiek opver de aansluiting tussen planontwikkeling en organisatie. De beplantingsontwerpen worden beoordeeld en de cursus wordt afgesloten met een certificaat.

De cursus is zo opgezet dat al een beperkte plantenkennis voldoende is om de cursus te kunnen volgen en te begrijpen.

De 5-daagse cursus wordt weer gehouden in het voorjaar van 2022 en wordt nu voorbereid.  En dat alles in het prachtige Arboretum Belmonte te Wageningen. De 6e dag is een excursiedag, datum en programma nader te bepalen.

De cursus voldoet - voor ingeschrevenen in het Architectenregister - aan de verplichting tot bij- en nascholing voor 2019. Meer informatie op de website.

Programma

“Toekomstbestendig ontwerpen met beplantingen”

Locatie: Belmonte Arboretum Wageningen, Generaal Foulkesweg 94-A, 6703 DS Wageningen

18 maart 2022  
1ste dag: s’ morgens:

Ontwikkelingen van een toekomstige visie voor het ontwerpen met beplantingen
(Dr.ir. Johan Meeus, onderzoek en ontwerp)

Luchtkwaliteit, klimaat, groeiomstandigheden en beplanting
(Dr.ir. Annette Pronk, Wageningen Plant Research)

s' middags:

Toelichting programma en uitreiken opdrachten,bezoek ontwerplocaties + toelichting en discussie

1 april 2022

2e dag:

s’ morgens: Integrale Beplantingsmethode (IBR) als tool voor de toekomstbestendigheid
(Dr.ing. Frits Ruyten, Ruyteninstituut)
s’ middags:

Eerste ontwerpbeplantingsontwerp van laan met omgeving in stedelijk gebied
(Churchillweg, Tarthorst)

22 april 2022
3e dag: s' morgens: Kwaliteiten en toepassing bloemrijke elementen voor het openbaar groen
(Jeroen Hamers MLA, landschapsarchitectuur)
s’ middags: Tweede ontwerp parkontwerp met bloemrijk plantvak(Torckpark Wageningen)

29 april 2022

4e dag:

s’ morgens: De rol van en betekenis van gezaaide inheemse kruiden in relatie tot bomen en struiken
(Jojanneke Bijkerk, bloemenweideadviseur Cruydt-Hoeck)
s’ middags: Derde ontwerp beplantingsontwerp met houtige gewassen met gezaaide kruidachtige gewassen in het buitengebied
(Renkums Beekdal)
3 juni 2022

5e dag:

s' morgens:

De problematiek rond de koppeling Ontwerp en Beheer vanuit plantontwikkeling als vanuit organisatorisch oogpunt
(Ing. Frank Verhagen, groenbeheerder gemeente Eindhoven met 18 jaar ervaring)

s' middags:

Bespreking ingeleverde werkstukken + evaluatie + uitreiking certificaten

(met docenten)

nog  af te spreken

6e dag:

Excursie
Datum, onderwerp en locatie(s) nader af te spreken

Stel een vraag
Uw naam:
Uw email adres:
Uw vraag:

Website door LR Internet is Mobile