De groene verbinding

Aanleiding, missie, ambitie en doel

Met onze toenemende zorgen over het klimaat gaan we ons meer nog bewust worden van de verbindende rol die het groen kan spelen zeker ook verbindend voor onze gezondheid, de groene emotie, de architectuur, de economie, het milieu, het woonbehagen, de infrastructuur, de recreatie en de biodiversiteit. Dit congres wilt u inspireren om als bestuurder, beleidsbepaler, docent, ondernemer, wetenschapper of vormgever maatschappelijk verantwoorde beslissingen te nemen voor de langere termijn.

12.00 - 13.00 ONTVANGST
13.00 - 13.05 Welkom door Hans Blokzijl, directeur Groene Paviljoen
13.05 - 13.15 Opening door dagvoorzitter
13.15 - 13.45 Henk Mirck (voorzitter Gemeenten Voor Duurzame Ontwikkelingen, tevens oud-wethouder)
Leefklimaat, veiligheid, duurzaamheid en groen, het belang van groen, de politieke en bestuurlijke aspecten bij IBR-projecten
13.50 - 14.25 Maarten Grasveld (landschasparchitect, Innovirens)
Inclusief 10 min discussie: Over het zojuist gerealiseerde Groenproject in Arnhem-Zuid ‘DEZ - Schuytgraaf’ met visualisatie, integrale beplantingsmethode Ruyten (IBR) en waarom een succesformule?
14.30 - 14.55 Ir. Onno Dwars (Commercieel directeur Ballast Nedam)
Winnaar van de Green Leader award als duurzaamste ontwikkelaar van 2016 en onlangs onderscheiden met de Cruquiuspenning voor zijn bijdrage aan de circulaire economie komt vertellen over veranderende ambities in de tijd. Met de ondertunneling van de A2 in Maastricht wordt niet alleen een Groene loper gerealiseerd maar wordt de verbinding gemaakt tussen twee delen van Maastricht maar wordt tevens een verbinding gelegd met de 17 doelen van de United Nations. In zijn optiek is duurzaamheid het vertrek punt voor ambities niet het doel.
14.55 - 15.10 KORTE PAUZE
15.15 - 15.45 Drs. Jos Penninx (burgemeester van Voorst, voorzitter Stadswerk Nederland/Directeur Aannemer Regio Oost Nederland
Evaluatierapport ‘Op weg naar de Groene Verbinding’, de bestuurlijke uitdaging durven vooruitzien met voorbeelden: Future Green, De vitale Groene Stad, MyEarth/Stelling 2.0,waarde van het groen, politieke en economische actualiteit, toekomst, de Parijse Akkoorden. En zoemt in op een IBR- beplantingsproject in Oost Nederland.
15.50 - 16.20 Prof. Dr. ir. Jan Rotmans (Hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en internationale autoriteit op het gebied van transities & duurzaamheid. Hij publiceerde meer dan 200 maal over klimaatverandering, klimaatmodellen en duurzame veranderingen. Hij is oprichter van ICIS, Drift, Urgenda en Nederland Kantelt.)
Algemeen maatschappelijke betekenis van het groen (klimaat/gezondheid/welbevinden). Groen blijkt heel belangrijk voor adresseren van de uitdaging waar wij voor staan, maar waarom is er zo weinig aandacht voor het groen?
16.25 - 17.00 Forumdiscussie/conclusies onder leiding van de dagvoorzitter
Deelnemers: Jan Rotmans, Jos Penninx, Onno Dwars, Maarten Grasveld, Henk Mirck
BORREL MET EEN GROEN HAPJE


KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN

Aanmelden vóór 27 mei
Dit congres is geaccrediteerd

Fact & Figures:
Kosten deelname congres op 7 juni 2017: € 195,- pp (incl. Evaluatierapport)
Locatie: Groene Paviljoen, Zandheuvelweg 7, 3744 MN Baarn
Het congres is een initiatief van het Ruyteninstituut

Sprekers onder voorbehoud

Website door LR Internet is Mobile