Het Ruyteninstituut

Voor een eerste kennismaking met de IBR (Integrale Beplantingsmethode Ruyten) is het interessant om de beplantingsfilms en de gerealiseerde projecten waaronder het Prins Bernhardbos in Hoofddorp te bekijken die volgens de IBR zijn aangelegd.

1. Meer informatie over de IBR ExpertGroep lees:  www.ibr-experts.com

2. Nieuw artikel: 'Bodemverbetering en methode Ruyten toegepast langs provincieweg' K. Raats, BOOMZORG 17 augustus 2021
    lees verder 

3. Via KENNIS en IBR en IBR Algemeen: Het Intelligente Maaien of het IBR-maaien als het onderhoud bij IBR beplantingen.
    lees verder

4. Via KENNIS en IBR en IBR Algemeen: Toekennen van het IBR-certificaat. lees verder

Nieuwste ontwikkeling: Ruyteninstituut ontdekt het begrip: IBR-natuur + Spontane bosontwikkeling in samenhang met IBR-aanplant van groter plantmateriaal zonder begrazing. Lees verder onder NIEUWS

Het Evaluatierapport is te downloaden op "Op weg naar de groene verbinding" (84 pagina's een goed leesbare beschrijving  '15 jaar vergelijksonderzoek beplantingsmethoden' over groenbeleving, investeringen en biodiversiteit naar aanleiding van de aanleg van het 'Prins Bernhardbos' te Hoofddorp als parkbos in het voorjaar van 1999. Op pagina 73 en verder over het meten van een groeicurve. 

 

Overhandiging van het evaluatierapport “Op weg naar de groene verbinding” op 6 april 2017 aan Adnan Tekin, lid van gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland (l) door John C.W. Nederstigt, wethouder gemeente Haarlemmermeer (r). Foto D. Vonk

Over de nieuwste NVTL-cursus "Toekomstbestendig ontwerpen met beplanting" van voorjaar 2022 in voorbereiding.

Over de komende NVTL excursies op 2022. Lees verder   In voorbereiding Aanmelden later per mail via 'contact'  

tot IBR Expert Basiscursus opleiding tot IBR Expert vindt u onder de rubrieken 'Kennis' en 'Cursussen'.

Hoe maak je een groeicurve? Lees verder via 'Kennis' naar IBR en 'IBR-Algemeen'

Hoe meet je een groeicurve? zie pagina 73 en verder uit het Evaluatierapport "Op weg naar de groene verbinding"

NIEUW: Lijst van tuin- en landschapsarchitecten, groenadviseurs, projecten en personen die voor de IBR-cursus geslaagd zijn en daarmee IBR-gecertificeerd zijn. Deze personen kunnen u deskundig adviseren, beplantingenplannen ontwerpen naast de gangbare ook een IBR-project tot een succes brengen.

Reacties van cursisten op de eerste NVTL-cursus. 

De Integrale Beplantingsmethode Ruyten (IBR) is een duurzame manier van planten van bomen en struiken op basis van een lokaal gemeten groeivoorspelling, waarmee elke plant de gehele levenscyclus kan aflopen. Op basis van deze visie zijn bij de aanleg allerlei varianten mogelijk: o.a. het planten in grotere maten verder uit elkaar of het planten in kleinere maten dichter bij elkaar, afhankelijk van de situatie en van de gewenste architectuur. Het Ruyteninstituut streeft ernaar dat de praktijk en het onderwijs meer van de voordelen zouden moeten kunnen profiteren: direct na aanleg bruikbaar groen, minder onderhoud, geen dunningen, meer biodiversiteit, veiliger, fraaier beeld, hogere groenbelevingswaarde en uiteindelijk goedkoper. Lees verder

Publicatie jaarverslag 2022
Bekijk jaarverslag 2022. Lees verder onder: Over ons

Partners van het Ruyteninstituut

1. Nina Ravestein P.A.D. landscape Delftsestraat 33 - 1.00 3013 AE Rotterdam 06 34 56 17 47  www.padlandscape.com

2. GroenKennisnet Wageningen UR   www.groenkennisnet.nl/groene-agenda

3. De Groene Stad  

      www.degroenestad.nl 

4. Eijkelboom b.v. Apeldoorn  www.eijkelboom.nl 

Sponsoren van het biodiversiteitsonderzoek in het Prins Bernhardbos

1. Gemeente Haarlemmermeer: www.haarlemmermeer.nl


2. Recreatie Noord-Holland NV: www.recreatienoordholland.nl


3. SmitsRinsma Adviseurs groenvoorziening en terreininrichting: www.smitsrinsma.nl


4. innoVIRENS Levensloop concept groen: www.innovirens.nl

Maarten Grasveld van Innovirens, tuin- en landschapsarchitect uit Culemborg

Publicatie datum: 01-Jan-1970
Maarten Grasveld van Innovirens, tuin- en landschapsarchitect uit Culemborg

"De verschraling van het openbare groen moet worden tegengegaan. Met de Integrale Beplantingsmethode Ruyten kies je voor een hoge kwaliteit én lagere kosten"

Website door LR Internet is Mobile